Splošni pogoji

CENE IN NAČIN PLAČILA

Vse cene so v evrih. Cene so končne in vsebujejo DDV. Veljavnost cene za izbrano blago ali storitve velja na dan nakupa, t.j. na dan zaključka in oddaje naročila preko spletne trgovine. Plačilo se izvede po povzetju. Mogoče je tudi plačilo po predračunu, vkolikor nam to omenite med naročanjem, sicer velja plačilo po povzetju. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

GARANCIJA

Vsi izdelki v naši ponudbi imajo vsaj enoletno garancijo.

ODSTOP OD POGODBE

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona. V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek. V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

POSTOPEK NAROČANJA

1.) V spletni trgovini izberite izdelek, ki ga želite kupiti. Kliknite na gumb 'Dodaj v košarico'.

2.) V košarici lahko spremenite količino željenega izdelka.

3.) Kliknite gumb 'Na blagajno'.

4.) Če ste že kupovali v naši spletni trgovini se prijavite s pomočjo emaila in gesla (pritisnite gumb prijava), če kupujete prvič vpišite zahtevane podatke za novega uporabnika (pritisnite gumb pošlji).

5.) Kliknite gumb 'Na blagajno' in izberite način dostave ter naslov za dostavo pritisnite gumb 'Nadaljuj'.

6.) Izberite način plačila, preberite pogoje nakupa, če se z njimi strinjate jih odkljukajte in pritisnite gumb 'Nadaljuj'.

7.) Preverite vaše naročilo in popravite morebitne napake. Za oddajo naročila kliknite gumb 'Potrdite naročilo'. S tem je vaše naročilo oddano.

8.) Na email naslov, ki ste ga navedli med naročanjem, boste prejeli potrdilo o naročilu. Zaradi morebitnih zlorab si pridržujemo pravico, da naročilo v določenih primerih pred pošiljanjem preverimo preko telefona ali e-pošti.

Preberite si še:

Pogosta vprašanja

Pogoji dostave in vračila

Izjava o varstvu osebnih podatkov in Pravni poduk

Več podatkov o podjetju

 

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

 

Intertech d.o.o., VII. ulica -del 007, 1235 Radomlje, skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZIsRPS) svoje naročnike, stranke in obiskovalce spletne strani obvešča, da za reševanje potrošniškega spora ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov - SRPS

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ KUPCEM:

Skladno s 25.b člen ZVPot Podjetje mora potrošniku pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba na jasen in razumljiv način zagotoviti naslednje informacije, če niso jasne že iz okoliščin:

1. glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam;
2. firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja, kadar je ta na voljo;
3. končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
4. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
5. plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
6. informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
7. seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
8. možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno;
9. trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem;
10. funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar je to primerno;
11. informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno.

43.b člen ZVPot

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, mora potrošnik poleg informacij iz prvega odstavka 25.b člena tega zakona najpozneje, preden ga pogodba ali ponudba zavezuje, prejeti še informacije o:
1. naslovu, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firmo in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo;
2. naslovu sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi o naslovu podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo;
3. stroških, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife;
4. pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom tega zakona , skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena;
5. navedbi, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno;
6. stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;
7. stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena tega zakona, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a 43.č člena tega zakona ;
8. neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena tega zakona nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;
9. obstoju kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja;
10. minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je potrebno;
11. možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, če je potrebno. Pri pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, ali pogodbi, ki vključuje naročnino, končna cena vsebuje skupne stroške za obračunsko obdobje. Če se taki stroški zaračunavajo po nespremenljivi obrestni meri, skupna cena vsebuje tudi skupne mesečne stroške. Kadar skupnih stroškov ni mogoče vnaprej izračunati, podjetje navede način izračuna cene. 43.c člen ZVPot Preden pogodba, ki se sklepa na daljavo z uporabo elektronskih sredstev, zavezuje potrošnika k plačilu, podjetje jasno in v vidni obliki potrošnika opozori na informacije iz 1., 3., 4. in 9. točke prvega odstavka 25.b člena ter 10. točke prvega odstavka in tretjega odstavka 43.b člena tega zakona preden potrošnik odda naročilo.

KUPOPRODAJNA POGODBA


Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku v računalniku trgovca in je kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajno pogodbo lahko kupec dobi tudi v papirni obliki kot račun. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi. Kupoprodajna pogodba med trgovcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko trgovec potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za trgovca kot za kupca.

 

REKLAMACIJA/ VRAČILO IZDELKOV
Reklamacije se rešujejo preko spodnjega kontakta in izpolnjenega obrazca:
KONTAKT: Intertech d.o..;
VII. ulica - del 7, 1235 Radomlje
Tel. št.: 01-7297-234
e-pošta: info [afna] tehtnice.net


OBRAZEC ZA REKLAMACIJO/ VRAČILO Obvezno je izpolniti vsa polja/obrazec kopirsajte in posredujte preko elektronske pošte ali po redni pošti


Številka naročila:
Datum naročila:
Datum prejema blaga:
Način prejema blaga /pošta/ osebni prejem:
Način plačila:
Podatki izdelku, ki ga želite vrniti:
Naziv izdelka ____________________________ Količina:________________________________
Podatki stranke:
Ime in priimek ali naziv podjetja naročnika izdelka:
Naslov:
Telefonski kontakt:
Elektronski naslov:
Vrsta vračila obkrožite in pojasnite:

- Poškodba artikla/embalaže pri dostavi: se uveljavlja pri prodajalcu Intertech d.o.o.

__________________________________________________________________________________


- Poškodovan artikel, ki se uveljavlja pri Intertech d.o.o.


Navedite za kakšno poškodbo gre:

__________________________________________________________________________________


- Napačni artikli v pošiljki ali nepopolna pošiljka, pojasni, opiši:

_________________________________________________________________________________

- Vračilo izdelka- drugi razlogi:

_________________________________________________________________________________

V primeru vračila izdelka (odstopa od pogodbe) ali zamenjave mora kupec vrniti izdelek nerabljen, nepoškodovan, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini.


- Če izdelek ne izpolnjuje pogojev za zamenjavo, si pridržujemo pravico do odškodnine oziroma vračilo izdelka, katerega stroške krije kupec.


- Obrazcu je potreba priložiti KOPIJO RAČUNA.

KRAJ IN DATUM:

PODPIS STRANKE:

 

STVARNA NAPAKA (37.člen ZVPot)


Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
br> Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
br> Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

NAPAČNI ARTIKLI V POŠILJKI ALI NEPOPOLNA POŠILJKA Prav tako v teh primerih Izpolnite in pošljite priložen obrazec in nas kontaktirajte po elektronski pošti ali telefonu.

POŠKODBA ARTIKLA PRI DOSTAVI Obravnava poškodovanih pošiljk (odškodnine) Če vam je naročilo dostavila Pošta Slovenije/ GLS Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko sami vložite postopek odškodnine pri Pošti Slovenije. V primeru, da boste postopek sprožili sami, to storite tako, da pošiljko (embalažo + vsebino) prinesete najkasneje v roku 30 dni od prevzema pošiljke na vašo matično Pošto, ki vam je artikel dostavila. Na Pošti je potrebno izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije, se na Pošto Slovenije poda zahtevek za odškodnino. - V primeru, da poškodbo artikla pri dostavi uveljavljate preko Intertech d.o.o., prav tako izpolnite priložen obrazec za reklamacijo in vračilo. S trgovcem se dogovori o načinu vračila pošiljke v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil. Trgovec bo skupaj z distributerjem pošte Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

ODGOVORNOST


Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo trgovec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila. Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora kupec sprožiti postopek reklamacije, izpolniti reklamacijski obrazec in mora nemudoma na prvi delovni dan obvestiti trgovca. Trgovec si bo prizadeval, da se reklamacija ob sodelovanju s pošto čim prej reši.

 

Nazaj